0886733555

Sản Phẩm

Home/Sản Phẩm
 • Phim cách nhiệt RK-FIRSTCLASS được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Sử dụng công nghệ nano phản quang tiên tiến. Sản phẩm được bảo hành từ 10 đến 15 năm nếu có phát sinh lỗi trong quá trình lắp đặt
  • Cản tia cực tím lên đến 99%
  • Ngăn tia hồng ngoại ảnh hưởng đến sức khỏe
  • Cản nhiệt tiết kiệm năng lượng
  • Tạo không gian riêng tư, dễ chịu cho cơ thể, chống côn trùng, bảo vệ kính.
  • Giảm chói khi đi vào ban ngày, phản xạ đèn xe ngược chiều khi đi ban đêm.
 • Phim cách nhiệt RK 6095 được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Sử dụng công nghệ nano phản quang tiên tiến. Sản phẩm được bảo hành từ 10 đến 15 năm nếu có phát sinh lỗi trong quá trình lắp đặt
  • Cản tia cực tím lên đến 99%
  • Ngăn tia hồng ngoại ảnh hưởng đến sức khỏe
  • Cản nhiệt tiết kiệm năng lượng
  • Tạo không gian riêng tư, dễ chịu cho cơ thể, chống côn trùng, bảo vệ kính.
  • Giảm chói khi đi vào ban ngày, phản xạ đèn xe ngược chiều khi đi ban đêm.
 • Phim cách nhiệt RK 2095 được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Sử dụng công nghệ nano phản quang tiên tiến. Sản phẩm được bảo hành từ 10 đến 15 năm nếu có phát sinh lỗi trong quá trình lắp đặt
  • Cản tia cực tím lên đến 99%
  • Ngăn tia hồng ngoại ảnh hưởng đến sức khỏe
  • Cản nhiệt tiết kiệm năng lượng
  • Tạo không gian riêng tư, dễ chịu cho cơ thể, chống côn trùng, bảo vệ kính.
  • Giảm chói khi đi vào ban ngày, phản xạ đèn xe ngược chiều khi đi ban đêm.
 • Phim cách nhiệt RK SP60 được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Sử dụng công nghệ nano phản quang tiên tiến. Sản phẩm được bảo hành từ 10 đến 15 năm nếu có phát sinh lỗi trong quá trình lắp đặt
  • Cản tia cực tím lên đến 99%
  • Ngăn tia hồng ngoại ảnh hưởng đến sức khỏe
  • Cản nhiệt tiết kiệm năng lượng
  • Tạo không gian riêng tư, dễ chịu cho cơ thể, chống côn trùng, bảo vệ kính.
  • Giảm chói khi đi vào ban ngày, phản xạ đèn xe ngược chiều khi đi ban đêm.
 • Phim cách nhiệt RK-70UV được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Sử dụng công nghệ  nano phản quang tiên tiến. Sản phẩm được bảo hành từ 10 đến 15 năm nếu có phát sinh lỗi trong quá trình lắp đặt
  • Cản tia cực tím lên đến 99%
  • Ngăn tia hồng ngoại ảnh hưởng đến sức khỏe
  • Cản nhiệt tiết kiệm năng lượng
  • Tạo không gian riêng tư, dễ chịu cho cơ thể, chống côn trùng, bảo vệ kính.
  • Giảm chói khi đi vào ban ngày, phản xạ đèn xe ngược chiều khi đi ban đêm.
 • Phim cách nhiệt RK 20UV được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Sử dụng công nghệ nano phản quang tiên tiến. Sản phẩm được bảo hành từ 10 đến 15 năm nếu có phát sinh lỗi trong quá trình lắp đặt
  • Cản tia cực tím lên đến 99%
  • Ngăn tia hồng ngoại ảnh hưởng đến sức khỏe
  • Cản nhiệt tiết kiệm năng lượng
  • Tạo không gian riêng tư, dễ chịu cho cơ thể, chống côn trùng, bảo vệ kính.
  • Giảm chói khi đi vào ban ngày, phản xạ đèn xe ngược chiều khi đi ban đêm.
 • Phim cách nhiệt Riken RK30UV được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Sử dụng  công nghệ nano phản quang tiên tiến. Sản phẩm được bảo hành từ 10 đến 15 năm nếu có phát sinh lỗi trong quá trình lắp đặt
  • Cản tia cực tím lên đến 99%
  • Ngăn tia hồng ngoại ảnh hưởng đến sức khỏe
  • Cản nhiệt tiết kiệm năng lượng
  • Tạo không gian riêng tư, dễ chịu cho cơ thể, chống côn trùng, bảo vệ kính.
  • Giảm chói khi đi vào ban ngày, phản xạ đèn xe ngược chiều khi đi ban đêm.
 • Phim cách nhiệt RK-SP15 được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Sử dụng công nghệ  nano phản quang tiên tiến. Sản phẩm được bảo hành từ 10 đến 15 năm nếu có phát sinh lỗi trong quá trình lắp đặt
  • Cản tia cực tím lên đến 99%
  • Ngăn tia hồng ngoại ảnh hưởng đến sức khỏe
  • Cản nhiệt tiết kiệm năng lượng
  • Tạo không gian riêng tư, dễ chịu cho cơ thể, chống côn trùng, bảo vệ kính.
  • Giảm chói khi đi vào ban ngày, phản xạ đèn xe ngược chiều khi đi ban đêm.